تبلیغات
مطالب خوب و اموزنده - کنار می ایم...

کنار می ایم...


او نیست و من...

 

بایدیادبگیرم باخودم ودلم کناربیایم...

 

بایدیادبگیرم که دلم دلتنگ نشود...

 

بایدیادبگیرم به تنهاییم خوبگیرم...

 

بایدیادبگیرم ازکناریادش به سادگی بگذرم...

 

بایدیادبگیرم عاشقانه خواندن وعاشقانه شنیدن,اشکم رادرنیاورد...

 

بایدیادبگیرم سراغش رانگیرم...

 

بایدیادبگیرم ...

 

فراموشی رابایدخووووووووب یادبگیرم!!!
[ یکشنبه 3 فروردین 1393 ] [ 12:04 ب.ظ ] [ علیرضا عیزاده ]