تبلیغات
مطالب خوب و اموزنده - زن

زن


این متن زیبارو از وب یکی از دوستان 
برداشتم که به نظرم خیلی جالب بود

فـهـمـیدטּ یـڪـــ زטּ سخـتــــــ نیـسـتـــــــــ


زטּ سـراسـر نـاز اسـتـــــــــ و نـیاز ...


حـرفـهایـش ، گـریـﮧ هـا و خـنـده هایـش


تنهـا بـراے مـَـردش اسـتــــــــــ ...


او عــشـق مــے خـواهـد و آغــ ـوش ،


سـیـنـﮧ اے مـردانـﮧ ،


شــانـﮧ اے بـراے تـڪـیـﮧ دادטּ ...
[ پنجشنبه 7 فروردین 1393 ] [ 10:32 ق.ظ ] [ علیرضا عیزاده ]