تبلیغات
مطالب خوب و اموزنده - دوره های خونریزی

دوره های خونریزی

خانم ها بخوانند وبدانند

1:دوره های خونریزی ماهانه در زناند سیکل 21-28 روزه دارد. 

2:زنانی که سیکل 28 روزه دارند هر 4 هفته و زنانی که سیکل 21 روزه دارند هر 3 هفته یک پریود می شوند. 

3:روز اول سیکل روز اول پریود محسوب می شود. 

4:بیشتر زنان 13 تا 14 روز قبل از آغاز پریودشان تخمک گذاری می کنند اما این زمان بین 12 تا 16 روز نیز نرمال است.

5:در صورتی که خانمی دوره های 28 روزه دارد تخمک گذاری در وسط ماه انجام می شود اما اگر دوره ها 21 تا 22 روزه باشد چند روز قبل از آغاز پریود تخمک گذاری رخ می دهد. 

6:سیكل 28 روزه که در روز چهاردهم تخمک گذاری صورت بگیرد در اکثر زنان وجود ندارد. 

7:گاهی سیکل ها 30 روزه هستند و گاهی از یک ماه تا ماه دیگر متفاوت می شوند.

8:اگر در خانمی دوره ها بیش از 30 روز باشد و به صورت متوالی رخ ندهد اصطلاحا می گویند پریود نامرتب است و پیگیری جهت درمان نیاز است[ سه شنبه 14 دی 1395 ] [ 01:13 ب.ظ ] [ علیرضا عیزاده ]